Samenwerking-4-organisaties

SAMENWERKEN IN HET HUIS VAN DE TIJD

In het Huis van de Tijd werken vier organisaties samen om samen met mensen met dementie van het Huis een bijzondere plek te maken. Deze vier organisaties zijn:

  1. Odensehuis Amsterdam zorgt voor de activiteiten van, voor en met mensen met dementie zoals die bijna dagelijks plaatsvinden.
  2. Tao of Care is verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen op het gebied van de sociale benadering dementie. De Tao of Care voert ook de Social Trials uit. De Social Trials zijn een experiment waarbij een heel nieuwe benadering van ondersteuning van mensen met dementie in praktijk wordt gebracht.
  3. Cordaan biedt individuele begeleiding aan gericht op mensen met dementie en de mensen om hen heen. Ook de gespreksgroepen maken hiervan deel uit.
  4. Het Ben Sajet Centrum organiseert verschillende soorten bijeenkomsten over de zorg voor mensen met dementie. Het Huis van de Tijd.

Iedere organisatie is inhoudelijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eigen activiteiten. Gezamenlijk dragen zij de visie van het Huis van de Tijd uit.