De mensen van het huis

Het Huis van de Tijd is ontwikkelt door Anne-Mei The, de grondlegger en directeur van Tao-of-Care (klik hier) in samenwerking met Cordaan (klik hier), het Odensehuis (klik hier) en het Ben Sajet Centrum (klik hier). Het is ontstaan vanuit de behoeften om een plek van ontmoeting, gesprek en activiteit te creëren waar niet de dementie maar wie je bent en wat je kunt centraal staan. Mensen met en zonder dementie bepalen samen de sfeer en koers in het Huis. Wij werken vanuit de Sociale Benadering Dementie (klik hier).

MAAK KENNIS MET

Wie_Roeland Hokken

Roeland Hokken

Ik werk als bestuursadviseur bij Cordaan en het Ben Sajet Centrum. Mijn belangrijkste drijfveer om bij het Huis van de Tijd betrokken te zijn is dat ik het tijd vind dat mensen met dementie hun stem laten horen. Zelf het woord nemen als het gaat om wat de verandering in hun leven die dementie teweeg brengt voor hen betekent. Maar ook aangeven hoe zij hiermee omgaan en wat voor hen werkt. Ik zou het fantastisch vinden als het Huis van de Tijd dit kan realiseren.

Xandra van der Swan coördinator

Xandra van der Swan

Sinds 1 juni 2019 werk ik in het Huis van de Tijd, tegenwoordig als coördinator vanuit Tao of Care. Het is heel leuk werken in zo’n mooi gebouw. Mooi qua architectuur maar vooral mooi door de mensen – collega’s en bezoekers - die er komen. Kunnen en mogen meedoen zijn belangrijke waarden voor me. Ik zet me daar graag voor in, in mijn werk, mijn vrijwilligerswerk en in mijn privéleven. Bij Tao of Care en het Huis van de Tijd voel ik dat iedereen welkom is. Geweldig!

Ontmoeting podium voor dementie

Ontmoeting  activiteiten en advies door en voor mensen met dementie. Familieleden, vrienden, professionals en vrijwilligers zijn welkom.

Podium – voor gesprekken over hoe het is om dementie te hebben. Het doel is, om de beeldvorming over dementie op een positieve manier bij te stellen.

Campus – delen van kennis en kunde uitgaande van een sociale benadering van dementie.

ONTMOETING
U bent welkom om kennis te maken, om meer informatie te vergaren of een gezellig gesprek met een kop koffie of thee. Het Huis van de Tijd blijft in opbouw, we nodigen u graag uit om mee te helpen bij de ontwikkeling van deze locatie. Iedereen die daarbij betrokken is ontmoet elkaar in Huis van de Tijd, professionals, mensen met dementie, mantelzorgers en familie of vrienden. Mensen met dementie bepalen samen de activiteiten, de professionals helpen om die activiteiten mogelijk te maken en bezoekers kunnen daarbij aanhaken. Bijvoorbeeld lunches, wandelingen, lezingen, museumbezoek of een vrijdagmiddag café. In samenwerking met Museum De Hermitage wordt, elders op het terrein, een schildersatelier ingericht. 

Ontmoeting podium voor dementie

Kom in gesprek
Maak een afspraak voor een familiegesprek of netwerkgesprek bij ons, al dan niet samen met de begeleidende professionals. Doel is met elkaar te bespreken wat dementie voor je dagelijkse leven betekent, de relatie met de mensen om je heen verandert en hoe je ervoor kunt zorgen dat je met elkaar verbonden blijft. De dagelijkse gang van zaken van het huis is in handen van een beheerder in samenwerking met de Klankbordgroep!

Overleg kopgroep Huis van de Tijd

PODIUM
Iedere maand vinden in het Huis van de Tijd zogenaamde podium gesprekken plaats. De podium gesprekken worden georganiseerd door de Klankbordgroep van het Huis van de Tijd. De Klankbordgroep is een groep van mensen die zelf een diagnose dementie hebben, naasten en leden van het Expertise Netwerk Dementie Cordaan en het Ben Sajetcentrum.

Wie is er aan het woord?
Tijdens de podium gesprekken voeren mensen die zelf een diagnose hebben het woord en bepalen de inhoud. Wil je aanwezig zijn en heb je zelf (nog) geen geheugenproblemen of dementie? Je bent van harte welkom. We vragen wel of je een luisterende houding aanneemt. Bekijk de agenda voor het eerstvolgende podium gesprek.

CAMPUS
In of nabij het Huis van de Tijd worden opleidingen, trainingen en workshops gegeven vanuit de Sociale Benadering Dementie.
Het aanbod is gericht op alle familieleden, vrienden maar ook professionals.
De opleidingen en traingen worden aangeboden door Tao of Care, het bedrijf van Anne-Mei The.
De trainingen worden gehouden in het Huis van de Tijd (Nieuwe Herengracht 20), maar afhankelijk van de groepsgrootte kunnen we ook gebruik maken van andere mooie zalen op ‘t terrein Amstelhoven, zoals Corvershof (Nieuwe Herengracht 18) of Van Limmikhof (Nieuwe Keizersgracht 1A). U kunt zich hiervoor opgeven of het informatiepakket aanvragen door een mailbericht te sturen, wij nemen dan contact met u op.

Welkom bij het Huis van de Tijd