De mensen van het huis

Het Huis van de Tijd is ontwikkeld door Anne-Mei The, de grondlegger en directeur van Tao-of-Care (klik hier) in samenwerking met Cordaan (klik hier), het Odensehuis (klik hier) en het Ben Sajet Centrum (klik hier). Het is ontstaan vanuit de behoeften om een plek van ontmoeting, gesprek en activiteit te creëren waar niet de dementie maar wie je bent en wat je kunt centraal staan. Mensen met en zonder dementie bepalen samen de sfeer en koers in het Huis. Wij werken vanuit de Sociale Benadering Dementie (klik hier).

ONZE PARTNERS

Het Huis van de Tijd werkt samen met de volgende partners. Dit kan zijn door financiele steun of door praktisch samenwerking, hier kunt u meer lezen over de sociale benadering dementie. Deze organisaties zijn actief om met elkaar van het Huis een bijzondere plek te maken. Deze vier organisaties zijn:

Tao-of-care - samenwerking met partners
Odensehuis Amsterdam -samenwerking met partners
BenSajet2 Centrum - samenwerking met partners
Cordaan Amsterdam -samenwerking met partners

Tao of Care (klik hier) is verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen op het gebied van de Sociale Benadering Dementie (klik hier). De Tao of Care voert ook de Social Trials uit. De Social Trials zijn een experiment waarbij een heel nieuwe benadering van ondersteuning van mensen met dementie in praktijk wordt gebracht.

Odensehuis Amsterdam (klik hier) zorgt voor de activiteiten van, voor en met mensen met dementie zoals die bijna dagelijks plaatsvinden. 

Het Ben Sajet Centrum (klik hier) organiseert verschillende soorten bijeenkomsten over de zorg voor mensen met dementie in het Huis van de Tijd.

Cordaan (klik hier) biedt individuele begeleiding gericht op mensen met dementie en de mensen om hen heen. Ook de gespreksgroepen maken hiervan deel uit.

Iedere organisatie is inhoudelijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eigen activiteit. Samen dragen zij de visie van het Huis van de Tijd uit.

Daarnaast krijgen wij van verschillende instanties financiële ondersteuning.
Bij Tao of Care en het Huis van de Tijd voel ik dat iedereen welkom is. Geweldig!
Huis van de Tijd
Xandra van der Swan
Coördinator
ONTMOETING

U bent welkom om kennis te maken, om meer informatie te vergaren of een gezellig gesprek met een kop koffie of thee. Het Huis van de Tijd blijft in opbouw, we nodigen u graag uit om mee te helpen bij de ontwikkeling van deze locatie. Iedereen die daarbij betrokken is ontmoet elkaar in Huis van de Tijd, professionals, mensen met dementie, mantelzorgers en familie of vrienden. Mensen met dementie bepalen samen de activiteiten, de professionals helpen om die activiteiten mogelijk te maken en bezoekers kunnen daarbij aanhaken. Bijvoorbeeld lunches, wandelingen, lezingen, museumbezoek of een vrijdagmiddag café. In samenwerking met Museum De Hermitage wordt, elders op het terrein, een schildersatelier ingericht. 

Ontmoetingen met het Danspaleis
Ontmoeting podium voor dementie
KOM IN GESPREK

Maak een afspraak voor een familiegesprek of netwerkgesprek bij ons, al dan niet samen met de begeleidende professionals. Doel is met elkaar te bespreken wat dementie voor je dagelijkse leven betekent, de relatie met de mensen om je heen verandert en hoe je ervoor kunt zorgen dat je met elkaar verbonden blijft. De dagelijkse gang van zaken van het huis is in handen van een beheerder in samenwerking met de Klankbordgroep!

CAMPUS

In of nabij het Huis van de Tijd worden opleidingen, trainingen en workshops gegeven vanuit de Sociale Benadering Dementie.
Het aanbod is gericht op alle familieleden, vrienden maar ook professionals.
De opleidingen en traingen worden aangeboden door Tao of Care, het bedrijf van Anne-Mei The.
De trainingen worden gehouden in het Huis van de Tijd (Nieuwe Herengracht 20), maar afhankelijk van de groepsgrootte kunnen we ook gebruik maken van andere mooie zalen op ‘t terrein Amstelhoven, zoals Corvershof (Nieuwe Herengracht 18) of Van Limmikhof (Nieuwe Keizersgracht 1A). U kunt zich hiervoor opgeven of het informatiepakket aanvragen door een mail te sturen, wij nemen dan contact met u op.

Welkom bij het Huis van de Tijd