Trimbos-instituut: presentatie onderzoek Monitor Woonvormen Dementie

Vorig jaar hebben verschillende deelnemers, naasten, vrijwilligers en medewerkers van het Huis van de Tijd meegewerkt aan de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut. Dit onderzoek biedt inzicht in de zorg en ondersteuning bij dementie in verschillende woonvormen en wat helpt om dit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De onderzoekers van het Trimbos-instituut presenteren de eindresultaten. Op dinsdag 25 juni om 11:00 uur gaan we samen in gesprek over de belangrijkste resultaten voor het persoonlijke leven en wat het SBD-team (individuele ondersteuning) en het Huis van de Tijd kunnen doen om (nog) beter aan te sluiten op de wensen en behoeften.