Onderzoek naar werking slimme bril

Als je te maken krijgt met een haperend geheugen of dementie, kun je op verschillende vlakken in je dagelijks leven hinder ondervinden. Slimme technische middelen kunnen uitkomst bieden om te blijven doen wat je prettig vindt en ervoor te zorgen dat je je zelfstandigheid behoudt. Kolijn van Beurden, masterstudent aan de Breda Universiteit van aangepast wetenschap, onderzoekt wat het effect is van een zogenaamde slimme bril op het dagelijks leven. Het concept dat hij ontwikkelde kan helpen bij gezichtsherkenning en bij het volgen van een route. Kolijn zoekt voor zijn afstuderen mensen voor het uittesten van zijn concept: Wat werkt wel en niet in de praktijk? Wat kan anders, beter?
Als je mee wilt doen aan dit onderzoek, geef je dan op. Op maandag 17 juni en de maandagen 1 en 8 juli worden er tests afgenomen. De test bestaat uit verschillende onderdelen en duurt in totaal circa 1,5 uur.