Kijk hier voor het laatste nieuws

Sociale Benadering Dementie

Social Trials brengen Sociale Benadering Dementie in praktijk
In steeds meer plaatsen in ons land is Tao of Care betrokken bij de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Dat gebeurt in zogenaamde Social Trials. In de Social Trials krijgen mensen ondersteuning volgens de Sociale Benadering Dementie. Anne-Mei The – de grondlegger en directeur van Tao-of-Care – ontwikkelde de Sociale Benadering Dementie.
Bij deze benadering ligt de focus op het persoonlijke netwerk en de werkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Iedereen wil het liefst het gewone dagelijkse leven voortzetten, ook al is dementie vastgesteld. Daarbij is wél ondersteuning gewenst. Met begeleiding en ondersteuning van een SBD-team kunnen mensen met dementie prettiger en langer thuis blijven wonen. Een SBD-team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en ervaringen; professionals uit de zorg en/of het welzijnswerk, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers. Juist door de diversiteit kan het team goed voldoen aan de behoeften van deze mensen.

Het is mooi om te zien dat er steeds meer belangstelling is voor de Sociale Benadering Dementie. Het aantal Social Trials breidt zich momenteel snel uit. Sommige draaien al volop, andere zijn nog in de startfase. Samen werken we zo aan nieuwe standaarden voor ondersteuning met als doel een goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten.

Officiële opening Huis van de Tijd
Natuurlijk zijn we al lang open en bruist het van de activiteiten. Maar er komt ook een officiële opening aan. Die opening gaat eind november of begin december plaatsvinden. We zijn nu bezig deze opening voor te bereiden. Zodra we meer weten hoort of leest u van ons.

Samen 4 organisaties

Wie werken er in het Huis van de Tijd samen?
In het Huis van de Tijd werken vier organisaties samen om samen met mensen met dementie van het Huis een bijzondere plek te maken. Deze vier organisaties zijn:

  1. Odensehuis Amsterdam zorgt voor de activiteiten van, voor en met mensen met dementie zoals die bijna dagelijks plaatsvinden.
  2. Tao of Care is verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen op het gebied van de sociale benadering dementie. De Tao of Care voert ook de Social Trials uit. De Social Trials zijn een experiment waarbij een heel nieuwe benadering van ondersteuning van mensen met dementie in praktijk wordt gebracht.
  3. Cordaan biedt individuele begeleiding aan gericht op mensen met dementie en de mensen om hen heen. Ook de gespreksgroepen maken hiervan deel uit.
  4. Het Ben Sajet Centrum organiseert verschillende soorten bijeenkomsten over de zorg voor mensen met dementie. Het Huis van de Tijd.

Iedere organisatie is inhoudelijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eigen activiteiten. Gezamenlijk dragen zij de visie van het Huis van de Tijd uit.

Groepsgesprek Huis van de Tijd
Binnenkort starten wij met een nieuw groepsgesprek
Dit groepsgesprek vindt plaats op de dinsdagmiddag om de twee weken van 14.00uur tot 16.00 uur. Het is een groep die maximaal uit 8 mensen bestaat inclusief de gespreksleiders Judith Coutinho en Leny van Dalen. Na 10 keer is er een korte pauze van 4 weken. We delen in deze groep lief en leed met elkaar en praten over wat het leven met dementie voor je betekent. Je kunt je opgeven zodat we  een nieuwe groep kunnen starten. 
Meld je hier aan voor de groepsgesprekken

Wanneer we eenmaal gestart zijn wisselt de groep niet meer van samenstelling. De huidige groep draait al sinds dit voorjaar maar je kunt je opgeven zodat we bij voldoende belangstelling weer een nieuwe groep kunnen starten. Dat zal waarschijnlijk in november 2019 het geval zijn. Mail naar info@huisvandetijd.nl of naar lvandalen@cordaan.nl​

Vooraanzicht Huis van de Tijd, dementie, sociale benadering