Kijk hier voor het laatste nieuws

Attentie: Ontwikkelingen rond het Corona-virus

Het kabinet heeft gisteren een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Naar aanleiding hiervan hebben wij het volgende besloten:

  • Alle (groeps-)activiteiten van het Huis van de Tijd/Odensehuis worden opgeschort tot tenminste 31 maart;
  • Wij raden je aan om niet naar het Huis van de Tijd te komen, in deze periode;
  • Wij bellen met je op dinsdag, woensdag en vrijdag, om te vragen hoe het gaat;
  • Er zal tijdens deze dagen alleen een kernteam aanwezig zijn, in het Huis van de Tijd, tussen 11:00-14:00 uur. Je kunt ons dan bellen: 020-774 98 03.

Pas goed op jezelf en elkaar!

Start jonge lotgenotengroep

De jonge Lotgenotengroep biedt een plaats om deze gedachtes en gevoelens te delen met lotgenoten. Hierbij staat niet de dementie, maar de eigen ervaring centraal. De groep zal worden begeleid door mede-lotgenoot Nina Scherer. De eerste bijeenkomst start op 23 maart a.s. om 19.30 uur in het Huis van de Tijd.

Schenking Artwork Code

Kunstenares Frederike Top nam eind vorig jaar het initiatief om tijden het Amsterdam Light Festival een lichtkrant te maken, waarin mensen werden uitgenodigd om geld te geven voor het Huis van de Tijd. Zij heeft een schenking van € 429,– gedaan, wat geheel ten goede komt aan onze kunstactiviteiten. Wij danken Frederike Top hartelijk voor haar mooie initiatief. 

Subsidie gemeente Amsterdam voor de activiteiten van het Odensehuis

De gemeente Amsterdam heeft subsidie toegekend voor de activiteiten van het Odensehuis in het Huis van de Tijd. Concreet betekent dit dat het Huis van de Tijd meer dagen per week voor deelnemers is geopend.

Officiële opening Huis van de Tijd

Op dinsdag 4 februari  opende het Huis van de Tijd officieel haar deuren. De openingshandeling werd verricht door Mascha ten Bruggencate, voorzitter van de stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam.  Zij deed dit door het gedicht Huis van de Tijd te onthullen. Het gedicht is te vinden in de hal van het Huis van de Tijd.

Sociale Benadering Dementie

Social Trials brengen Sociale Benadering Dementie in praktijk
Tao of Care is betrokken bij de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Dat gebeurt in zogenaamde Social Trials. In de Social Trials krijgen mensen ondersteuning volgens de Sociale Benadering Dementie.

Focus
Anne-Mei The – de grondlegger en directeur van Tao-of-Care – ontwikkelde de Sociale Benadering Dementie.
Bij deze benadering ligt de focus op het persoonlijke netwerk en de werkelijke behoeften van mensen met dementie. Iedereen wil het liefst het gewone dagelijkse leven voortzetten, ook al is dementie vastgesteld. Daarbij is wél ondersteuning gewenst.

Begeleiding
Met ondersteuning van een SBD-team kunnen mensen met dementie prettiger en langer thuis blijven wonen. Een SBD-team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en ervaringen; professionals uit de zorg en/of het welzijnswerk, maar ook vrijwilligers. Juist door de diversiteit kan het team goed voldoen aan de behoeften van deze mensen.

Het is mooi om te zien dat er steeds meer belangstelling is voor de Sociale Benadering Dementie. Het aantal Social Trials breidt zich momenteel snel uit. Samen werken we zo aan nieuwe standaarden voor ondersteuning door bijvoorbeeld activiteiten met als doel een goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten.

Binnenkort starten wij met een nieuw groepsgesprek
Dit groepsgesprek vindt plaats op de dinsdagmiddag om de twee weken van 14.00uur tot 16.00 uur. Het is een groep die maximaal uit 8 mensen bestaat inclusief de gespreksleiders Judith Coutinho en Leny van Dalen. Na 10 keer is er een korte pauze van 4 weken. We delen in deze groep lief en leed met elkaar en praten over wat het leven met dementie voor je betekent. Je kunt je opgeven zodat we  een nieuwe groep kunnen starten. 
Meld je hier aan voor de groepsgesprekken

Wanneer we eenmaal gestart zijn wisselt de groep niet meer van samenstelling. De huidige groep draait al sinds dit voorjaar maar je kunt je opgeven zodat we bij voldoende belangstelling weer een nieuwe groep kunnen starten. Dat zal waarschijnlijk in november 2019 het geval zijn. Mail naar info@huisvandetijd.nl

Wie werken er in het Huis van de Tijd samen?
In het Huis van de Tijd werken vier organisaties samen om samen met mensen met dementie van het Huis een bijzondere plek te maken. Deze vier organisaties zijn:

  1. Odensehuis Amsterdam zorgt voor de activiteiten van, voor en met mensen met dementie zoals die bijna dagelijks plaatsvinden.
  2. Tao of Care is verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen op het gebied van de sociale benadering dementie. De Tao of Care voert ook de Social Trials uit. De Social Trials zijn een experiment waarbij een heel nieuwe benadering van ondersteuning van mensen met dementie in praktijk wordt gebracht.
  3. Cordaan biedt individuele begeleiding aan gericht op mensen met dementie en de mensen om hen heen. Ook de gespreksgroepen maken hiervan deel uit.
  4. Het Ben Sajet Centrum organiseert verschillende soorten bijeenkomsten over de zorg voor mensen met dementie. Het Huis van de Tijd.

Iedere organisatie is inhoudelijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eigen activiteiten. Gezamenlijk dragen zij de visie van het Huis van de Tijd uit.

Welkom bij het Huis van de Tijd