Kom in gesprek

Monitor Woonvormen Dementie

Het Huis  van de Tijd doet mee aan de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut in opdracht het ministerie van VWS.
Het gaat om een onderzoek naar de zorg voor en ondersteuning van mensen met dementie in verschillende woonvormen (van zelfstandig thuiswonend tot in het verpleeghuis). Een aantal deelnemers heeft in de vorm van interviews meegedaan aan het onderzoek. Het heeft heel waardevolle informatie opgeleverd. Trimbosinstituut wil ook graag anderen die zich direct of indirect betrokken voelen bij dementie bevragen en heeft hiervoor een schriftelijke vragenlijst gemaakt. Als je wilt meedoen aan dit onderzoek, kun je je hiervoor opgeven via het Huis van de Tijd. Hieronder staat de aanmeldknop. Wij geven je naam en e-mailadres door aan de onderzoekers. Deelname is geheel vrijwillig. Mocht je uiteindelijk toch niet deel willen nemen, kun je je altijd afmelden door onderaan op de link ‘afmelden e-mails’ te klikken. 

  • De volgende onderwerpen komen aan de orde:
    Ik heb een vorm van dementie, woon zelfstandig  en wil meedoen aan de Monitor Woonvormen Dementie
  • Ik ben naaste/mantelzorger en wil meedoen aan de Monitor Woonvormen Dementie
  • Ik ben vrijwilliger en wil meedoen aan de Monitor Woonvormen Dementie
  • Ik ben professional  en wil meedoen aan de Monitor Woonvormen Dementie

Meer informatie over het onderzoek lees je hier.