Alzheimer Trefpunt in Huis de Pinto

Elke eerste woensdag van de maand organiseert het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum een avond voor ontmoeting, advies en informatie voor mensen met dementie, hun naasten, vrienden en andere belangstellenden. Tijdens iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Op 6 december van 19:30 – 21:30 uur is het thema: Wat als het thuis niet meer veilig is?
Wanneer gaat vrijwillige zorg over naar onvrijwillige zorg? Wat betekent de wet Zorg en Dwang? De avond vindt plaats in Huis De Pinto, Sint Anthoniebreestraat 69. De toegang is gratis.