WIE ZIJN WIJ

De koers van ons huis wordt bepaald door de Klankbordgroep: dit zijn mensen met en zonder dementie.

LAATSTE NIEUWS

Bezoek onze gespreksgroep om de 2 weken op dinsdag. Een nieuwe groep start in November. Lees verder voor meer informatie.

WAT DOEN WIJ

Hoe mensen met dementie zich voelen wordt niet alleen door de aandoening bepaald. Wij werken vanuit de Sociale Benadering Dementie.

Welkom bij het Huis van de Tijd!

Vooraanzicht Huis vande Tijd

Het Huis van de Tijd is een plek waar het dagelijks leven met dementie centraal staat. Waar iedereen die bij dementie betrokken is elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Hier vinden gesprekken plaats over hoe we op een andere manier met dementie kunnen omgaan. Bij alles wat we hier doen staat de Sociale Benadering van Dementie (klik hier) centraal. De focus hiervang ligt niet op de aandoening zelf, maar op de leefwereld van de persoon met dementie en diens omgeving.

Het huis van de Tijd is:
Ontmoeting –  Activiteiten en advies door en voor mensen met dementie. Familieleden, vrienden, professionals en vrijwilligers zijn welkom.
Podium – voor gesprekken over hoe het is om dementie te hebben. Het doel is, om de beeldvorming over dementie op een positieve manier bij te stellen.
Campus – delen van kennis en kunde uitgaande van een sociale benadering.

Het Huis van de Tijd bouwen we samen!
Het Huis van de Tijd hebben we de afgelopen periode samen met vrijwilligers warm ingericht en opgebouwd. Alle activiteiten worden mede door de Klankbordgroep (klik hier) ontwikkeld, bijvoorbeeld sociaal-culturele projecten voor de buurt of stad. Maar ook landelijke campagnes om ‘t taboe op de ziekte dementie te helpen doorbreken en samen werken aan website en communicatie. 

Wilt u meewerken, meedenken, meepraten en/of weet u iemand die graag zijn of haar steentje bijdraagt? Bekijk ter inspiratie een voordracht van een van onze gasten.  (klik hier voor het filmpje)
U bent van harte welkom in ons huis! We komen graag in contact.

Samen bouwen aan het huis

Kom bij ons langs!
Het wordt steeds gezelliger in het Huis van de Tijd. Nieuwsgierige buurtgenoten komen een kijkje nemen, De Klankbordgroep komt aanwaaien en tussen de bedrijven door vinden diverse scholings- en podiumactiviteiten plaats.

Interesse gewekt?
Kom dan zeker eens bij ons langs. Schuif bijvoorbeeld aan bij een inloopochtend op woensdag of vrijdag (klik hier) tussen 10.00 en 13.00 uur in het Huis van de Tijd. Er is dan altijd iemand aanwezig om je welkom te heten.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!

Kees, vaste gast van het huis van de tijd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Huis van de Tijd via e-mail: info@huisvandetijd.nl en tel nr: 020-7749803.


Voor meer informatie over de inloop of andere activiteiten mail Iwan Kenninck via: iwankenninck@odensehuis.nl of bel hem op 06-51436536.